Föreläsning av Anna Wiberg, doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet i anslutning till Världsdiabetesdagen 2016.

Seminariet anordnades av Uppsala universitet och Lunds universitet inom ramen för det strategiska forskningsområdet Exodiab tillsammans med Diabetesföreningen i Uppsala län.

Mer om diabetes och diabetesforskning finns på diabetesportalen.se