Föreläsning med Åke Lernmark, professor vid Lunds universitet.
Inspelningen är gjord i Malmö den 5 april 2016.