I det nye TV-programmet «Insider FEM» oppsøker Milda Melland ukjente miljøer og yrker.