En film om diabetes typ 1 och ett axplock av saker för att hitta kraft och motivation.