Indslag fra Psykiatritopmøde 2015, paneldebat med temaet “Et længere og bedre liv – – om kost, medicin, KRAM og andre faktorer, der påvirker!”

I panelet: Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners psykiatriudvalg, Jytte Banner, professor og
vicestatsobducent, Københavns Universitet, Afdeling for Retspatologi, Merete Nordentoft, klinisk professor og overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Gøtzsche, professor, dr. med., Det Nordiske Cochrane Center, Dorthe Randi Schmidt, psykoterapeutstuderende