Diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer er økende helseproblemer i Norge.
Videoen viser hvordan personer kan forebygge disse helseutfordringene med sunn mat og fysisk aktivitet. Minoritetsgrupper er spesielt utsatt og informasjonen er derfor tilpasset denne målgruppen.