Fremtidsforskerens bud på hvorfor walk and talk er en god ide og lykønsker med den nye sti i Ballerup:
-Naturen er vigtig for vores psykiske velvære
-Gang er godt for kreativitet og passion – f.eks. når du taler i mobiltelefon
-Nærvær og off-line mødet med andre bliver vigtigere i takt med at vi bruger så meget tid på nettet
-Bevægelse i hverdagen er vigtig hvis vi skal de livsstilssygdomme som udgør 80% af sundhedsudgifterne til livs