En stor stressfaktor for musikere er, at der er usikkerhed med hensyn til jobsituationen og indtægt. 46 % udtrykker, at dette udgør en høj stresskilde. Sammen med kollegaen Rikke Storm har Rikke Boisen i august 2010 lavet pilotprojektet “Musik og Sundhed” ud fra den tese, at rytmiske musikere er en overset faggruppe med øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme grundet deres erhverv, og deres spørgeundersøgelse bekræftede deres formodning.
Besøg temaet på