Vetenskapens världs reportage om Diabetes och LCHF kost