Vid diabetes kan blodsockret sjunka för mycket. Det kallas hypoglykemi. Insulin är aldrig första hjälpen vid diabetes. Ge alltså aldrig en diabetiker en insulinspruta.