Globaliseringsinitiativet Sundhed og Velfærd: “Effekter af indsatser for forebyggelse af livsstilssygdomme”,
Projektleder Sisse Fagt, DTU Fødevareinstituttet