Flerstrenget forebyggelse af ondt i ryggen – et interventionsprojekt blandt SOSU’er i ældreplejen. Ph.d.-studerende Charlotte Nørregaard Rasmussen, NFA, præsenterer resultaterne fra en større, flerstrenget indsats, der omhandler medinddragende ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning blandt 600 SOSU’er i ældreplejen.