8000 barn i Sverige har typ 1-diabetes. Sedan sju år tillbaka är Nike, 9 år ett utav dem. För att öka säkerheten i Nikes vardag, 24 timmar per dygn, har familjen bestämt sig för att skaffa och utbilda en diabeteshund. Den irländska settern Molly tränas att “arbeta” för Nike men larma till föräldrarna. Träningen filmas i samarbete med Diabetesförbundet, Mars-Pedigree, Svenska Service- och Signalhunds-förbundet och Lunds djursjukhus.

Projektet är unikt då Svenska Service- och Signalhunds-förbundet (SoS) aldrig tidigare har tränat en hund till ett litet barn. Antalet certifierade diabeteshundar i Sverige är endast 32 stycken, inte alla är i tjänst och inga till något barn.

Vem skulle familjen vända sig till för att träna sin diabeteshund? Hur skulle träningen gå tillväga? Hur mycket kostade det? Det fanns många frågor men ingen lättillgänglig information. Familjen Nyman bestämde sig för att ändra på detta! I del 2 får vi höra om hur de fördjupat träningen med b.l.a doftprov av höga och låga värden samt förberedelserna inför examen. Den 27 september 2015 klarade Molly examen och är nu Sveriges första SoS certifierade alamerande diabeteshund som jobbar för ett barn.

Del 1, “Första året”:

För mer information kontakta Malin Nyman på

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delar årligen ut stipendier för utbildning av egen hund till Diabeteshund. Stipendium ges till personer som har diabetes typ 1 och är i åldern 13 – 30 år. Mer information på

Adressen till Sos hemsida är
Här hittar ni även listan på alla ekipage i tjänst:

Filmerna är producerade av Nyman & Nyman
Musik: “Cherubs (Instrumental)”, “I’ll Be Right Behind You, Josephine (Instrumental)”,
“Don’t Close Your Eyes (Instrumental)”, “Violet Wants It Her Way (Instrumental)”, “Soft Orange Glow (Instrumental)” & “Memorized (Instrumental)” av Josh Woodward