Juridisk chef i Det Faglige Hus Mikael Marstal er rigtig godt tilfreds med indholdet i den nye overenskomst mellem Det Faglige Hus og KA. Ikke mindst på pensionsområdet, hvor satsen fik et markant løft. Det er også værd at fremhæve den meget bedre retsstilling, som lønmodtagerne får i den nye overenskomst, hvor de bliver beskyttet mod usaglig opsigelse allerede efter 6 måneder. I andre aftaler er man typisk først beskyttet efter 9 eller 12 måneder.

Den 22/2-2017 indgik arbejdsgiverforeningen KA en overenskomst med fagforeningerne i Det Faglige Hus.

Det er en central rammeaftale, som både sikrer virksomhedernes konkurrencekraft samt gode løn- og arbejdsvilkår, men som i vid udstrækning også tager hensyn til vilkårene ude i de enkelte medlemsvirksomheder og brancher. Overenskomsten har fokus på høj trivsel.

Overenskomsten sikrer valgfrihed på det danske arbejdsmarked inden for den danske model.

Udgangspunktet er samarbejde
En overenskomst handler om at komme overens – en samarbejdsaftale, der både sikrer virksomhedernes konkurrencekraft og medarbejdernes løn og arbejdsvilkår. Dette gælder både i forholdet mellem arbejdsgiverforeningen KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) og Det Faglige Hus, men også mellem arbejdsgiver og de ansatte på den enkelte arbejdsplads.

Dette har været udgangspunktet for de seneste måneders forhandlinger mellem KA og Det Faglige Hus, der nu munder ud i en ny hovedaftale og 11 brancheaftaler.

Træder i kraft 17. september 2017
Aftalen underskrives onsdag den 22. februar kl. 13.00 af KA’s formand, Svend Erik Bøytler Rahbek og landsformand Johnny Nim, Det Faglige Hus. Aftalen skal godkendes på KA’s generalforsamling den 3. marts og af hovedbestyrelserne i Det Faglige Hus, når disse samles inden for få uger. Overenskomsten træder i kraft fra den 17. september 2017 og gælder frem til den 1. marts 2019.

Kerneelementerne i aftalen:

Løn
Mindstelønsoverenskomst med mindstelønninger fra 117 kr. – 141 kr. pr. time afhængig af branche.

Mindstelønstigning på 3,9% på industriområdet i perioden, enkelte brancher højere. Lønstigningen svarer til 2,25 kr. i timen pr. år på industriområdet.

Pension
Pensionsbidrag er fastsat til at stige fra 12,7 til 13,5% i perioden.

Parterne har aftalt, at der i den kommende overenskomstperiode skal findes en overenskomstmæssig løsning på, at en senere tilbagetrækningsalder presser visse medarbejdere.

Tryghed
Beskyttelse mod usaglig opsigelse efter 6 måneder. Denne beskyttelse har de timelønnede først haft efter 9 måneder, hvilket fortsat er normen på sammenlignelige overenskomster.

Ret til fratrædelsesgodtgørelser efter 6, 8 og 10 års ansættelse.

Trivsel og kompetencer
Pulje til kurser med fokus på medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og efteruddannelse til fordeling i de enkelte virksomheder.

Samarbejde
Hverken arbejdsgiver eller arbejdstager kan iværksætte kollektive kampskridt i form af lockout eller strejke. Konflikter skal løses gennem forhandling, mægling og voldgift.

Læs mere: www.detfagligehus.dk/nyheder

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here