Psykolog Jon Haug snakker om begrepet motivasjon.

Denne videoen er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet.