Med udbygningen af Panum får Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet nye muligheder for forskning, uddannelse og innovation inden for sundhed og sygdomme. I de 15 etager, som Mærsk Bygningen kommer til at bestå af, vil internationale forskerteams samles inden for livsstilssygdomme, sund aldring, farmakologi, immunologi samt hjerte-kar-sygdomme.

Omkring Mærsk Bygningen får Nørrebro og København en unik campuspark, med cykelstier, multiboldbane, rekreative områder mv.

Mærsk Bygningen er tegnet af C.F. Møller. Bygherre: Bygningsstyrelsen. Mærsk Bygningen er støttet af en stor donation fra A. P. Møller Fonden.

Videoproduktion: CoverGanda.dk
3D visualiseringer: Cenario