För att öka kunskapen om Diabetes typ 1 har vi gjort denna filmen om vår dotter.