Den globale sundhedsdagsorden frem mod 2030

Torsdag 10. marts 2016

DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier

Baggrund

Med udgangspunkt i MDG 4, 5 og 6 er det over de sidste femten år lykkedes at knække HIV-kurven og sikre et klart fald i børne- og mødredødeligheden. Nu har vi med SDG 3 fået et nyt globalt sundhedsmål (”Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”), som med sine 13 delmål er langt bredere og mere komplekst. Hvad bliver de afgørende udfordringer på den globale sundhedsdagsorden frem mod 2030?

Vil det lykkes at få bugt med de store smitsomme sygdomme hiv/aids, malaria og tuberkulose? Hvor stort et problem udgør såkaldte livsstilssygdomme (NCD’erne) på sigt? Hvordan håndterer vi nye sundhedsudfordringer som Antimikrobiel resistens (AMR)? Og hvordan forhindrer vi nye globale pandemier i at udvikle sig og reelt lamme verdensøkonomien?

Effektive sundhedssystemer står højt på enhver regerings dagsorden, og både forventninger og omkostninger stiger. Udfordringernes grænseoverskridende karakter gør samtidig, at man ikke kun kan tænke i nationale løsninger. Det har H1N1 og senest ebola-krisen og Sika-virussen vist. Alt tyder på, at risikoen for globale pandemier bliver stadig større, og at der er behov for en mere fokuseret indsats til støtte for de lande, der ikke kan klare det selv. Det stiller krav til den internationale sundhedsarkitektur og –finansiering, men åbner også mulighed for større involvering af private aktører.

Talere

Carsten Staur, Danmarks FN-ambassadør i Genève, medlem af bestyrelsen for Den Globale Fond til bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria samt WHO og UNAIDS.

Ib Bygbjerg, Professor, Københavns Universitet.

Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker, DIIS.