CEPOS –
Den 6. december 2011 til debatmøde hos CEPOS debatterede professor Torben Jørgensen om sundhed er et privat anliggende.
Flere og flere sundhedseksperter og forskere fremhæver behovet for regulering og strukturelle tiltag for bl.a. at begrænse udviklingen af overvægt og sikre danskerne en sund livsstil. Ligesom også de politiske partier i stigende grad fremsætter lov- og beslutningsforslag, der på forskellig vis enten ønsker at forbyde befolkningen en bestemt aktivitet eller påbyde den at agere på en bestemt måde. Områder, der tidligere har været betragtet som et privat anliggende, opfattes nu i stigende grad som et offentligt anliggende, som derfor kan underlægges regulering. Men hvorfor er det nødvendigt at regulere for at få danskerne til at leve sundere? Er stigningen i danskernes indtag af f.eks. frugt, grønt, fisk og fuldkorn ikke et tydeligt eksempel på, at danskerne allerede har lyttet, og godt selv kan finde ud af at træffe et sundt valg? Og er det ikke at umyndiggøre danskerne at fratage dem retten til at bestemme over deres eget liv, selvom de tilhører socialgruppe fire og fem? Er sundhed derfor et personligt eller statsligt ansvar?

Torben Jørgensen er enhedschef ved Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og professor i forebyggelse og sundhedsfremme ved Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Han har i en lang årrække beskæftiget sig med folkesundhed og har igennem de seneste 10-15 år forsket i modeller til at fremme sundhed og forebygge sygdomme.