Få mere at vide om uddannelsen på:
Fødevarer og ernæring er en naturvidenskabelig bacheloruddannelse på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitets Frederiksberg Campus.
Uddannelsen er kendt som en af de bedste fødevarevidenskabelige uddannelser i Europa og handler om, hvordan råvarer forarbejdes til fødevarer, hvad maden består af på det molekylære niveau, og hvad der sker med kroppen, når vi spiser den.
Fødevarer er en central del af vores liv, og tager man en videregående naturvidenskabelig uddannelse i fødevarer, kan man være med til at udvikle nye produkter og processer, der skaber innovation i fødevaresektoren samt bidrage til løsninger på store samfundsudfordringer som fx fedme, livsstilssygdomme, klimaudfordringer og knaphed på fødevareressourcer. Man kan også blive selvstændig fødevare-iværksætter.