SPRF4 är en nyupptäckt riskgen för typ 2 diabetes. Genen utgör en hittills okänd länk mellan inflammation och typ 2 diabetes. Det är ett protein som cirkulerar i blodet och som är förhöjd vid diabetes. Förhoppningen är att detta ska kunna leda till ett läkemedel som blockerar proteinet och därmed förhindrar vissa delar av sjukdomen.
Vid diabeteskonferensen EASD 2013 i Barcelona får Anders Rosengren motta priset “Rising Star” som lovande yngre forskare.

Läs mer på www.diabetesportalen.se