Alternativ Livsstilsmessen i Bergen 18. – 20. september 2015.