DEN SUNDE KOST. Foredrag af Ole Therkelsen onsdag den 27. feb. 2008 på VHD = VækstHøjskolen Djursland, Grenå.
Du kan høre og downloade lydsiden på mine Web-sites www.oletherkelsen.dk og www.olehterkelsen.info

DEN SUNDE KOST
I sin bog “Den ideelle føde” anbefaler Martinus (1890-1981) vegetarismen, og han påviser alvorlige konsekvenser af flere livsstilssynder. Hans analyser af den sunde vegetariske kost bliver efterhånden bekræftet af den moderne ernæringsvidenskab. Ud over en fysisk er der undertiden også tale om en sjælelig underernæring.

Det Tredje Testamente, Martinus Kosmologi, Martinus Åndsvidenskab, Det Evige Verdensbillede, Kosmos, Logik, karma, reinkarnation, udvikling, evolution, kærlighed, Martinus Center Klint, Martinus Institut. Det Tredie Testamente. Livets Bog,

Mine to CD-er:
1. Kosmiske lektioner (2006) 50 foredrag i MP3
2. FOREDRAG i 2013 (2014) 48 foredrag i MP3
Mine to bøger:
3. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
4. Martinus og den nye verdensmoral (2009)
kan købes i
www.martinusshop.dk
www.varldsbild.com

Med venlig hilsen
Ole Therkelsen,
www.oletherkelsen.dk
www.oletherkelsen.info
www.amazon.com/author/ole.therkelsen

3 COMMENTS

 1. Mine to bøger:
  1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
  2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)

  Mine to CD-er:
  3. Kosmiske lektioner (2006) 50 foredrag i MP3
  4. FOREDRAG i 2013 (2014) 48 foredrag i MP3
  kan købes i
  http://www.martinusshop.dk
  http://www.oletherkelsen.info

  http://www.varldsbild.se
  http://www.amazon.com/author/ole.therkelsen

  Lyt til 200 foredrag på 6 forskellige sprog dansk, svensk, engelsk, esperanto, tysk og fransk på oletherkelsen.dk og oletherkelsen.info
  Fri download. Velkommen

  Med venlig hilsen
  Ole Therkelsen,
  http://www.oletherkelsen.dk
  http://www.oletherkelsen.info

 2. HVORFOR SPISE KØD?
  Mange siger, at man ikke kan få en fuldt dækkende kost som vegetar, men biokemien og ernæringsforskningen viser, at det for mennesket ikke er nødvendigt at spise kød. Når så mange hævder, at man ikke kan leve ordentligt uden at spise kød, afspejler det måske mere deres egen glæde ved kødspisning end moderne ernæringsvidenskab.
  Martinus kunne forudse, at videnskaben efterhånden ville nå frem til at vise, at den animalske ernæring ligefrem er skadelig for mennesket. Denne forskning tog sin begyndelse tilbage i 1950’erne, hvor man opdagede, at indtagelse af animalsk fedt kunne være årsag til forkalkning og hjerte-karsygdomme. Tidligere kræftundersøgelser konkluderede, at frugt og grøntsager beskytter mod kræft, men nylige store undersøgelser viser ligefrem, at kød fra firbenede dyr i en vis mængde er kræftfremkaldende, mens kød fra fjerkræ i mindre grad er kræftfremkaldende. I efteråret 2007 udgav Kræftens Bekæmpelse på baggrund af disse undersøgelser nye anbefalinger, hvor punktet vedr. kødspisning lyder: “Begræns dit kødindtag fra gris, kvæg, får og ged til 300-500 gram om ugen”.
  Det er klart, at det er nødvendigt for visse dyrearter at æde kød. Men hvis man ikke går ind for drab og blodsudgydelse, hvorfor så spise kød, når det ikke er nødvendigt? – En højere og mere human udvikling afspejler sig i, at mange mennesker i dag ikke ville spise kød, hvis de selv skulle slagte dyrene. Flere og flere mennesker engagerer sig i kampen for dyrenes velfærd. Inhumane former for dyrehold og dyretransporter er kommet i fokus i medierne. Dyrenes velfærd kommer oftere op i politiske spørgsmål. Denne i udviklingens gang stigende interesse for dyrenes velfærd er et udslag af menneskenes voksende intelligens og humanitet.

  * * *

  Ole Therkelsen

  SUNDHED og SYGDOM i KOSMISK BELYSNING.
  Den tredje del af min bog "Martinus, Darwin og intelligent design" handler om
  3. DEL – Defekte gener, sygdom og sundhed

  22. kapitel Genetisk betingede sygdomme
  23. kapitel Vegetarisme, sundhed og skæbne
  24. kapitel Tanker, sundhed og sygdom
  25. kapitel Udviklingens mål

  Mine to bøger:
  1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
  2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)

  Mine to CD-er:
  3. Kosmiske lektioner (2006) 50 foredrag i MP3
  4. FOREDRAG i 2013 (2014) 48 foredrag i MP3
  kan købes i

  http://www.oletherkelsen.info
  http://www.martinusshop.dk
  http://www.varldsbild.se

 3. MARTINUS og den NY VERDENSMORAL, bog af Ole Therkelsen
  8. Kapitel – Vegetarisme og kærlighed til dyrene

  8.2 HVORFOR SPISE KØD?
  Mange siger at man ikke kan få en fuldt dækkende kost som vegetar, men biokemien og ernæringsforskningen viser, at det for mennesket ikke er nødvendigt at spise kød. Når så mange hævder, at man ikke kan leve ordentligt uden at spise kød, afspejler det måske mere deres egen glæde ved kødspisning end moderne ernæringsvidenskab.

  Martinus kunne forudse, at videnskaben efterhånden ville nå frem til at vise, at den animalske ernæring ligefrem er skadelig for mennesket. Denne forskning tog sin begyndelse tilbage i 1950’erne, hvor man opdagede, at indtagelse af animalsk fedt kunne være årsag til forkalkning og hjerte-karsygdomme. Tidligere kræftundersøgelser konkluderede, at frugt og grøntsager beskytter mod kræft, men nylige store undersøgelser viser ligefrem, at kød fra firbenede dyr i en vis mængde er kræftfremkaldende, mens kød fra fjerkræ i mindre grad er kræftfremkaldende. I efteråret 2007 udgav Kræftens Bekæmpelse på baggrund af disse undersøgelser nye anbefalinger, hvor punktet vedr. kødspisning lyder: “Begræns dit kødindtag fra gris, kvæg, får og ged til 300-500 gram om ugen”.

  Det er klart, at det er nødvendigt for visse dyrearter at æde kød. Men hvis man ikke går ind for drab og blodsudgydelse, hvorfor så spise kød, når det ikke er nødvendigt? – En højere og mere human udvikling afspejler sig i, at mange mennesker i dag ikke ville spise kød, hvis de selv skulle slagte dyrene. Flere og flere mennesker engagerer sig i kampen for dyrenes velfærd. Inhumane former for dyrehold og dyretransporter er kommet i fokus i medierne. Dyrenes velfærd kommer oftere op i politiske spørgsmål. Denne i udviklingens gang stigende interesse for dyrenes velfærd er et udslag af menneskenes voksende intelligens og humanitet.

  8.3 HVORFOR ER MAN KOMMET UD I SÅ MANGE VILDFARELSER PÅ ERNÆRINGSOMRÅDET?

  De overfyldte sygehuse og hospitaler skyldes i stor grad menneskenes fejlagtige ernæring og indtagelse af giftige nydelsesmidler. Når det kan gå så vidt, skyldes det ifølge Martinus blandt andet, at det fra dyreriget nedarvede instinkt til udvælgelse af den sunde og naturlige føde er degenereret, at den naturlige smagsevne er blevet sat over styr ved den gradvise tilvænning til stærke krydderier og andre produkter, der ikke har noget med sund og naturlig ernæring at gøre. Fra naturens side er smagsevnens opgave at skabe afsky eller ulyst over for unaturlig ernæring.

  Martinus skriver: „Slægterne har gennem mangfoldige generationer i den grad vænnet sig til smagen af kødprodukterne, at denne fra at vække en naturlig afsky nu vækker en stor unaturlig vellyst. Ligesom organismen ved tilvænning af tobak, alkohol og andre unaturlige nydelsesmidler mister sin naturlige reaktionsevne over for disse giftstoffer, og disse derved bliver til “nydelsesmidler”, således taber organismen ved den megen tilvænning også sin naturlige reaktionsevne over for de i form af den animalske føde fremtrædende giftstoffer, hvorved disse ligesom tobakken og alkoholen vækker unaturlig lystfølelse. Men selv om tilvænningen i nogen grad hærder organismen imod giftstoffernes virkning, kan det ikke nægtes, at organismen i det lange løb bliver fuldstændigt undermineret. Denne underminering er hovedsageligt synlig gennem det okkulte syn, der kan følge individet gennem flere inkarnationer.” (Den ideelle føde, kap. 8).

  8.4 DEN NARKOTISK-ANIMALSKE ERNÆRINGSKILDE ER SYGDOMSFREMKALDENDE

  Den narkotisk-animalske ernæring, der inkluderer kød og andre animalske produkter, øl, vin og spiritus samt tobak og narkotika, er meget skadelig for helbredet. Selv om det af de fleste anses for naturligt og rigtigt at spise kød og drikke øl og vin, mener Martinus, at det for mennesket af i dag er at betragte som en last. Frigørelsen af kødspisningen vil komme til at bestå i en tilvænning til naturlige produkter, så den forkvaklede smagsevne kan omskabes til igen at reagere imod de for organismen skadelige stoffer. Før tilvænningen til tobak og alkohol reagerede smagssansen jo meget stærkt mod disse produkter. (Den ideelle føde, kap. 8-10).

  Menneskenes overgang til den rigtige menneskeføde sker ifølge Martinus ikke kun ved almindelig oplysning i form af skrift og tale, men også ved den erfaringsdannelse og de sygdomme, der følger af at underminere sundheden med den narkotisk-animalske ernæring.

  Martinus: „Og det er denne underminering, der i form af alle eksisterende organiske sygdomme er den største agitator for menneskenes udvikling hen imod den virkelige menneskeføde. Og da sygdommene tager til i samme grad som menneskenes ernæringsforvildelser tager til, og en absolut sundhed eller sygdomsfri tilværelse dermed er umulig, så længe lasten eller den narkotisk-animalske ernæringskilde bibeholdes, vil alle mennesker gennem deres organiske lidelser og sygdomme til sidst blive ført mod en renere ernæringskilde, mod den absolutte sundhed.” (Den ideelle føde, kap. 8).

  Med venlig hilsen
  Ole Therkelsen
  http://www.oletherkelsen.dk
  http://www.oletherkelsen.info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here